bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Tel. +48 32 6038 861
Fax +48 32 6038 614
E-mail: gpw@gpw.katowice.pl
Strona internetowa: www.gpw.katowice.pl

W sprawach związanych z zawieraniem umów na dostawę wody Wydziałem właściwym jest Wydział Sprzedaży Kontakt tel.: +48 32 6038 870

Wydział Badania Wody prowadzi działalność usługową w zakresie analiz fizyczno-chemicznych, mikrobiologicznych i hydrobiologicznych wody. Szczegółowe informacje na temat zasad i cen świadczenia usług można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 6038 768
 Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Maciej Surowiec
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 599