bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
tel. 32 603 88 61
fax. 32 603 86 14
e-mail: gpw@gpw.katowice.pl
web: www.gpw.katowice.pl

W sprawach związanych z zawieraniem umów na dostawę wody, należy kontaktować się z Wydziałem Sprzedaży Wody pod numerem telefonu: 32 6038 655.

W zakresie analiz fizyczno-chemicznych, mikrobiologicznych i hydrobiologicznych wody oraz zasad i cen świadczenia usług, należy kontaktować się Wydział Badania Wody pod numerem telefonu: 32 200 96 40.Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 04.07.2022
Podpisał: Maciej Surowiec
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 3 129