bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Struktura własnościowa

- Województwo Śląskie - 80,28%
- Pozostali Akcjonariusze - 19,72%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 425.875.100,00 zł i dzieli się na 60839300 akcje o wartości nominalnej 7,00 zł za akcję. Akcje są wyemitowane w następujących seriach:

- seria A 60000000 akcji zwykłych imiennych,
- seria B 839300 akcji zwykłych imiennych.Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 04.07.2022
Podpisał: Maciej Surowiec
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 3 983