bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dane podstawowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

Tel. +48 32 6038 861
Fax +48 32 6038 614

E-mail: gpw@gpw.katowice.pl
web: www.gpw.katowice.pl

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości

Podstawową działalnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody pitnej przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Przedsiębiorstwo w sposób systemowy zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców regionu. Taką możliwość stwarza pierścieniowy system ponad 900 km sieci magistralnej o średnicach nawet do 1800 mm w powiązaniu z 9 kompleksami sieciowych zbiorników wyrównawczych o pojemności łącznej 374 tys. m3. Łącznie z wody produkowanej w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów korzysta ponad 3,5 mln. mieszkańców aglomeracji śląskiej.Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 04.07.2022
Podpisał: Maciej Surowiec
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 3 313