bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przegląd i aktualizacja

Zamówienia publiczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) na Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.

W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, który został wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 6917/IV/2017 z dnia 13-04-2017r.Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 07.01.2020
Podpisał: Maciej Surowiec
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 2 129