bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przegląd i aktualizacja

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Rozporządzenie Ministra Åšrodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204, poz 1728 z dnia 9 grudnia 2002 r.)

 Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 12.02.2020
Podpisał: Maciej Surowiec
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 444